نام کاربری یا ایمیل:
 
گذرواژه:
 
1
معرفی پارک علم و فناوری استان سمنان ## گزارش سفز استانی آقای دکتر صادقی به استان سمنان ##

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مراحل دانش بنیان شدن و همچنین بسته های حمایتی قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان