نام کاربری یا ایمیل:
 
گذرواژه:
 
1
آگهی استخدام ## معرفی پارک علم و فناوری استان سمنان ## ## گزارش سفز استانی آقای دکتر صادقی به استان سمنان ##

بازدید گروه نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق پژوهش سمنان

هیات نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد روز دوشنبه مورخ 95/03/24 از صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان بازدید بعمل آورد

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مراحل دانش بنیان شدن و همچنین بسته های حمایتی قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان