1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
نام کاربری یا رایانامه
 
گذرواژه
 

قرض الحسنه اعطایي

به منظور فراهم نمودن سرمايه در گردش براي طرح‌هاي خاص صندوق با رعايت موارد ذيل نسبت به اعطاي قرض الحسنه اقدام مي‌نمايد.
تعريـف
قرض الحسنه اعطايي عقدي است كه به‌موجب آن صندوق (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط (به عنوان قرض‌گيرنده) به قرض واگذار نمايد.
متقاضي با مراجعه به سايت صندوق، فرم‌هاي مربوطه را تكميل و همراه با مدارك مورد نياز به صندوق ارایه مي‌نمايد. پس از تكميل فرم‌ها نسبت به اخذ اطلاعات توسط صندوق در مورد متقاضي و ضامن (در صورت تضمين شخص ثالث) اقدام می‌گردد.

گردش کار دريافت وام از صندوق در قالب قرض‌الحسنه:

1- دريافت فرم‌های مربوطه ( فرم درخواست وام، پرسشنامه طرح ) از سایت صندوق توسط متقاضي

2- ارایه و يا ارسال فرم‌های تكميل شده به همراه مدارک مورد نياز و نامه‌ی رسمي درخواست دريافت وام از صندوق.
* تكميل دقيق و كامل فرم‌ها و ارسال مدارک درخواستي الزامي بوده و تقاضاهايي كه بطور ناقص ارسال گردد مورد بررسي قرار نمي‌گيرد .

3- پس از دريافت مدارک، مراحل بررسي توسط كارشناسان صندوق آغاز گرديده و مذاكرات، مكاتبات و بازديدهاي مورد لزوم جهت حصول نتيجه نهايي انجام مي‌پذيرد. در صورت تكميل بودن مدارك، درخواست در كميته اعتباري صندوق مطرح مي‌گردد.

4- در صورت تاييد كميته اعتباري صندوق، طرح مذكور در هیات‌مدیره صندوق مطرح گرديده و منجر به اتخاذ تصميم نهايي مي‌گردد .

5- در صورت تصويب طرح، امكان پرداخت وام و شرايط آن شامل ميزان وام و نحوه پرداخت به اطلاع متقاضي خواهد رسيد و در صورت عدم تصويب، طرح مذكور راكد اعلام مي‌گردد .

* در صورتي كه دلايل اصلي عدم تصويب طرح مرتفع گردد، متقاضي مي‌تواند مجدداً درخواست خود را ارایه نمايد .

6- پس از تعيين و اعلام شرايط و نحوه‌ی پرداخت وام مصوب، متقاضي موظف است با هماهنگي کارشناسان صندوق نسبت به تهيه پيوست‌هاي قرارداد و ... اقدام نموده و پس از تكميل مدارك مذكور جهت عقد قرارداد به صندوق مراجعه نمايد .

7- متقاضي موظف است در صورت بروز هرگونه مغايرت در شرايط يا اجراي مفاد قرارداد، موضوع را سريعاً بطور كتبي جهت بررسي و درج در پرونده به صندوق اطلاع داده و مطابق تصميمات صندوق عمل نمايد.

* متقاضي در تمامي مراحل مي تواند با كارشناس طرح در صندوق در تماس بوده و از راهنمايي‌هاي وي استفاده نمايد.


نكته: به هر طرح فقط يكبار وام قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.

 

| نوشته محمود صمدی | تاریخ ثبت 1391/11/03 - 20:46 | گروه سایر اخبار | آخرین ویرایش 1391/11/03 - 20:46 | 0 نظر | 4941 بازدید |
0 نظر
آخرین نظر: ندارد
نظر شما
نام
*
رایانامه
*
توضیح
*
 
 
Waiting در حال انجام عملیات...
قرض الحسنه